Odborná literatura týkající se cestovní medicíny neposkytuje právě nejpřehlednější informace ohledně povinných a volitelných očkování, která jsou pro dané destinace vhodná. V tomto článku najdete seznam nemocí, proti kterým je vhodná se nechat očkovat.

Očkovat se můžete nechat ve všech krajských a některých hygienických stanicích, některých větších nemocnicích a také v nestátních očkovacích centrech. Žádná z asijských zemí již od cizinců povinně očkování nevyžaduje a je jen na vás, zda se pro něj rozhodnete či ne.

Hepatitida typu A (žloutenka)

Žloutenka typu A je jednou z nejrozšířenějších cestovatelských nemocí, před kterou se podle lékařských příruček lze ochránit dodržováním hygienických pravidel, což může být, pokud cestujete „na divoko,“ velmi obtížné. Infekční žloutenka je na vzestupu i v Čechách, pokud se tedy pro očkování rozhodnete, dvě vakcíny vás před ní ochrání na rok, poté třetí dávka by vám měla zaručit, že neonemocníte dalších 10 let.

Hepatitida typu B

Naočkování je ve většině případů zbytečné, neboť se nemoc přenáší jen tělními tekutinami, nakazit se tedy můžete jen nesterilizovanými injekčními stříkačkami, zubařským zákrokem či pohlavním stykem.

Cholera

Lékaři riziko nákazy udávají jedna ku půl milionu, a protože je navíc získaná ochrana velmi nespolehlivá a vydrží jen krátce, většinou turisté toto očkování vynechávají.

Břišní tyfus

Naočkování by vás mělo ochránit na tři roky. Statistiky udávají, že z neočkovaných pacientů onemocní přibližně jeden ze třiceti tisíc.

Japonská encefalitida

Abyste byli dostatečně chráněni, jsou nutné tři dávky a onemocnění by mělo očkování zabránit na jeden až tři roky, podle typu dávky. Neočkovaní turisté onemocní jen výjimečně, navíc ve městech je riziko minimální. Vakcína bývá doporučována pouze při dlouhodobých pobytech ve venkovských oblastech Asie.

Žlutá zimnice

V Asii se tato nemoc nevyskytuje, očkování si však pořiďte v případě, že sem cestujete ze střední Afriky nebo Jižní Ameriky, neboť některé země při tranzitu z výše uvedených oblastí očkovací průkaz vyžadují.

Další

Očkování proti klíšťové encefalitidě má význam pouze v případě, že se chystáte do ruských a sibiřských lesů, podobné je to i s očkováním proti vzteklině, které se vyplatí jen v případě, že budete v hojném kontaktu se zvířaty.

Které očkování zvolit?

Před cestou se vždy informujte podrobněji o oblastech, které se chystáte navštívit. Důležitý faktorem je také roční doba, aktuální epidemiologická situace v konkrétní zemi a aktivity, kterým se budete věnovat. Mezi nejdůležitější očkování patří každopádně infekční žloutenka a břišní tyfus.