Existuje místo věčného zatracení a ohně jménem peklo? Možná ano, možná ne, ale na naší planetě najdeme jedno místo, které by se za pekelnou bránu mohlo považovat.

V Turkmenistánu, uprostřed vyprahlé a horké pouště Karakum nedaleko oázy Darvaza, se země doslova otevírá obrovský kráter, který vypadá, jako by jej způsobil pád obrovského meteoritu. Za světla je téměř nenápadný, a pokud o něm člověk neví, snadno ho přehlédne.

Karakum_Desert,_Turkmenistan

Ale se soumrakem přichází dech beroucí podívaná, z kráteru dnem i nocí šlehají plameny a právě za soumraku a za tmy je jejich zář vidět na kilometry daleko.

Můžeme tak spatřit, jak se na pozadí noční oblohy zlatavě odráží zář plamenů a člověk má pocit, jako by se ocitl uprostřed apokalypsy. A co za touto podívanou stojí, pokud si myslíte, že je to přírodní úkaz, jste na omylu, země se tu neotevřela vlivem přírody, ale za vší tou děsivou krásou stojí lidská chyba. Tuto „Bránu do pekel“, jak místu přezdívají místní obyvatelé, stvořil člověk – lidská chyba, sovětští inženýři před více než čtyřiceti lety.

 

Důvody vzniku kráteru

Oblast pouště je ohromnou zásobárnou ropy a zemního plynu. Vzhledem k tomu, že jsou to žádané suroviny, rozhodli se Sověti zahájit těžbu. S průzkumným vrtem začali v místech s nestabilním podložím, následně se propadl strop podzemní jeskyně i s vrtnou plošinou a vznikl ohromný kráter, ze kterého unikal plyn. Inženýři se rozhodli jej zapálit v domnění, že vyhoří během několika dnů. Bohužel se tak nestalo a kráter hoří dodnes.

Přestože vláda již několikrát nařídila únik plynu uzavřít, zatím se tak nestalo a nikdo neví, co bude dál. Toto místo stále láká některé zvědavce a stalo se tak turistickou atrakcí pro návštěvníky Turkmenistánu.

Pokud byste se i vy rozhodli toto místo navštívit, tak pozor ať vás pekelná brána nepohltí.

1082134216

Návštěvníci v kráteru

Místo je pro badatele a vědce natolik zajímavé a fascinující, že se dokonce jeden z nich odvážil spustit do útrob kráteru. Kanadský badatel George Kouounis odebral z kráteru vzorky a zjistil, že zde žijí bakterie. Vzhledem k tomu, že mimo sluneční soustavu existují planety s podobnými podmínkami, které jsou v kráteru, jeho objev pomůže rozšířit místa, kde lze hledat život.