Svatojakubská pouť patří mezi nejtradičnější poutě na území Evropy. Jedná se o pouť k hrobu svatého Jakuba Staršího, který je uložen v katedrále v Santiagu de Compostela.

Svatá cesta

V katedrále jsou podle legend i písemných dokladů uchovány ostatky svatého Jakuba, Kristova učedníka, který za svého života kázal v Hispanii. Po své smrti byl pohřben z Jeruzalémě, ale později byly jeho ostatky vyzdviženy a přeneseny do Španělska. Hrob měl být poté ztracen a znovu se měl objevit až v roce 813, kdy měly na místo jeho odpočinku ukázat hvězdy, odtud také název katedrály.

Na místě Jakubova hrobu byl původně vybudován prostý kostel, který se však postupem staletí rozrůstal. Kolem něj také postupně vzniklo město. PO Nájezdu Maurů byl kostel zničen a v letech 1075-1150 byla na jeho místě postavena dnešní trojlodní bazilika.

První pouť měl vykonat biskup Le Puy, kdy podél cesty vztyčoval orientační kameny, stavěl boží muka a hloubil studánky. Celkem existuje 12 poutních cest vedoucích z Itálie, Francie, Portugalska. První manuál jak pouť vykonat pochází již z 12 století který obsahuje texty o zázracích které Jakub vykonal a také popis trasy, uměleckých děl, které lze cestou potkat a také zvyky místních obyvatel.

Mušle hřebenatka

Symbolem celé pouti je mušle hřebenatka, ať už ta skutečná nebo vyobrazená na poutním odznaku. Zájem o poutnictví v poslední době značně stoupl a to i díky pouti Jana Pavla II. a také ten fakt, že pouť byla zapsána na seznam světových dědictví UNESCO. O všech poutnících je vedena velmi podrobná statistika a i díky tomu víme, že v minulém roce urazilo tuto cestu 301 tisíc poutníků.

Related Posts