Lublaň je hlavním a největším městem Slovinska ležícím přibližně ve středu země. Proto je přirozenou metropolí, která je dějištěm téměř všeho, co se ve Slovinsku odehrává. Svou velikostí ovšem připomíná spíše menší provinční město a také patří mezi nejmenší hlavní města v Evropě.

Hlavní charakteristikou je bohatý kulturní život a studenti studující na zdejší universitě, která se řadí k největším v Evropě. Příbuznost s Prahou si Lublaň vysloužila zejména působením proslulého architekta Jože Plečnika, jehož rukopis nesou mnohé stavby v Lublani i v Praze. Podobné rysy také nesou typické vilové čtvrtě postavené v prudkých stráních nad městem. Lublaň se rozkládá po obou březích řeky Lublanice a hlavní dominantou je Lublaňský hrad. Z jeho ochozů se nabízejí úchvatné výhledy na město a na nedaleké Julské Alpy, které jej lemují.

Celé město protíná hlavní bulvár s názvem Slovinská ulice a centru vévodí Prešnerovo náměstí se sochou básníka Franceho Prešnera. Na náměstí stojí také barokní kostel, který je spolu s Trojmostím symbolem města. Poklidná a přívětivá atmosféra Lublaně je patrná zejména při procházkách po promenádě u řeky, kde je řada obchůdků a kaváren.

Další zajímavosti

Lublaňská promenáda podél řeky je místem procházek místních i turistů. Po obou stranách se můžete zastavit ve spoustě malebných zákoutí, na jednom z nichž stojí například Národní universitní knihovna. Jinde pro změnu narazíte na tržnici nebo se po pěšinkách vydat na hrad.

Chloubou města je chrám svatého Mikuláše, který vyniká skvostnou výzdobou a proslulá jsou zejména krásně zdobená vrata z obou vstupních stran. Přímo vedle chrámu je Dračí most s nápadnou výzdobou, které vévodí čtyři draci. I díky nim se drak dostal do znaku Lublaně. Z novodobých staveb byste neměli opomenout Nebotičnik, což v překladu znamená mrakodrap, ještě donedávna k nejvyšší budova na Balkáně.

Lublaň a kultura

Kulturní tradice jsou velice bohaté, neboť například místní opera patří k nejstarším v Evropě. Město je dnes pověstné pořádáním mnoha koncertů klasické i moderní hudby. Například Mezinárodní letní festival klasické hudby se stal nejvýznamnější kulturní událostí, jejíž pověst přesahuje hranice města i země. V rámci tohoto letního festivalu se konají i divadelní a taneční představení. Mladí lidé se scházejí hlavně v Metelkově městě v centru Lublaně, což je jakási obdoba populární Stodolní ulice v Ostravě.

Related Posts