Zejména starší generace, která žije na vesnicích a v menších městech, si jistě dobře pamatuje vyhrávání hudby a sdělování nejrůznějších zpráv skrze obecní rozhlas. V dnešní době, kdy máme k dispozici moderní prvky typu internetu, se samozřejmě obecní drátové rozhlasy dostaly do pozadí. Přesto se obcím vyplatí do nich investovat a udržovat je neustále funkční, a to hned z několika důvodů.

V krizi má obecní rozhlas nezastupitelné místo

Hlavním argumentem je možnost včasného informování obyvatel, když se stane nějaká nečekaná událost, přijde krizová chvíle. Kvalitní drátový rozhlas pro města a obce totiž dokáže být zdrojem i tehdy, když například nefunguje elektřina a mobilní signál. Lidé se nemají šanci dozvědět potřebné údaje ze svých běžných zdrojů, tedy především z mobilních telefonů, televizorů, počítačů či notebooků apod. Stačí si představit situaci, kdy do vaší obce dorazí „velká voda“. Rázem vzniká chaos a lidi je nutné usměrňovat v jejich konání, uklidňovat je a radit jim, jak se mají chovat, co mají dělat. A právě tehdy může mít kvalitní drátový rozhlas pro města a obce takřka nezastupitelnou roli. Většinou má záložní zdroj napájení, takže jeho fungování nepřeruší ani případné výpadky elektřiny a další události.

Jde o praktickou součást života v obci

V menších obcích je drátový rozhlas stále poměrně oblíbeným zdrojem aktualit. Občané se jeho prostřednictvím snadno dozvědí, co se u nich děje nového v oblasti kultury, sportu, vzdělání. Dále vás díky němu zastupitelé informují o konání voleb a referend, výstav, přednášek a řadě dalších akcí.

Prodejem, instalací a servisem obecních drátových i bezdrátových rozhlasů se v tuzemsku zabývá společnost Elmik.cz. Historie této firmy sahá už do první poloviny devadesátých let minulého století. Dnes v rámci své činnosti zajišťuje rovněž dodávky varovných systémů a ozvučovací techniky pro veřejné i soukromé objekty a prostranství.