Chcete-li se přenést do počátků lidstva a prohlédnout si svět našich předků, vydejte se na sever Španělska, do oblasti Kantábrie, kde se, v městečku Santillana del Mar, nachází jeskyně Altamira. Proslavila ji řada maleb z období paleolitu.

Můžete obdivovat umění pravěkých lidí, kteří zde ztvárňovali barevné bizony, koně, jeleny, ale spatříte zde i lidské postavy se zvířecí hlavou a řadu, dosud nevysvětlených, symbolů. Altamira byla prohlášena národní kulturní památkou a je také zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

ColegiataSantillana-1

 

Pro veřejnost je, z důvodů změn mikroklimatu a následného poničení maleb, v současnosti uzavřena, ale můžete navštívit její věrnou kopii, která je součástí Muzea Altamira poblíž původního naleziště.

Muzeum Altamira

Tato instituce byla zřízena speciálně pro správu jeskyně. Je zde instalována stálá výstava s názvem „Za časů Altamiry“, v níž můžete spatřit řadu exponátů pocházejících ze starší doby kamenné. Návštěvník je pomocí multimediálních prezentací, animací a celé řady interaktivních programů srozumitelně a poutavě seznamován se životem pravěkých obyvatel. Může zde navštívit didaktické dílny s různou tematikou (Oheň, Lov, Graffiti) a vyzkoušet si jak lidé rozdělávali oheň, připravovali potravu, jakým způsobem lovili. Stane se malířem a pravěkými technikami namaluje obraz. Současně je muzeum vědeckovýzkumným centrem zaměřujícím se na paleolit. Nachází se zde vybavené laboratoře, restaurátorské dílny, specializovaná knihovna a konferenční sál.

Neojeskyně

Při vstupu do jeskyně je návštěvník, pomocí virtuálních projekcí, vtažen do života v pravěku. Stane se svědkem lovu, uvidí výrobu pravěkých nástrojů. V další části je jakási umělecká dílna, v níž se opět pomocí projekcí dozvídá, jak vznikaly ony pravěké malby. Má možnost shlédnout malířské techniky i materiál pravěkých lidí, pomocí něhož malby vytvářeli. Teprve pak následuje vstup do samotné jeskyně – repliky, která je však věrnou kopií jeskyně původní.

12_Vista_general_del_techo_de_polícromos

Muzeum rozhodně stojí za návštěvu. Nenechte si ujít tuto jedinečnou výstavu a vydejte se do minulosti seznámit se s kulturou pravěkých lidí a prohlédnout si jejich vyspělé malířské umění.

Related Posts